El projecte MED estratègic Proforbiomed promourà la bioenergia forestal en tot l’arc MediterraniThe strategic project MED Proforbiomed promotes the forest bioenergy in all the Mediterranean area


La setmana passada es van reunir a Murcia els socis del projecte Proforbiomed. Aquest és un dels tres projectes estratègics que es van aprovar 2011 del Programa de Cooperación Territorial MED, i persegueix incrementar l’ús de la biomassa forestal per energia amb la seva promoció. Les regions participants es caracteritzen per la seva mediterraneïtat, amb socis procedents de l’Algarve, del Sud i del Nord-oest d’Itàlia, de Macedonia (Grecia), de la Provença (França), d’Eslovènia, i, dins l’estat espanyol, de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Murcia.
El nucli del projecte el constitueixen els projectes pilot, el resultat dels quals servirà per orientar les polítiques relacionades amb l’aprofitament de biomassa forestal dels països del mediterrani. Aquests països es troben sovint amb problemàtiques similars, como ara la lluita contra els grans incendis forestals, la necessitat de la implicació de la propietat forestal en els negocis bioenergètics, o la necessitat de millorar aspectes logístics i de mecanització.
A Catalunya, de manera coordinada amb els socis del projecte i especialment amb els socis de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Murcia, els projectes pilot treballaran aspectes de la cadena de producció de biomassa forestal per energia, de la producció de biomassa llenyosa en cultius de rotació curta, de l’assegurament de la sostenibilitat i la traçabilitat dels biocombustibles sòlids forestals i del foment de la coordinació.
El projecte Proforbiomed té la característica d’agrupar institucions molt dinàmiques en les seves regions i a nivell europeu, el que permetrà aprofitar de manera directa els resultats obtinguts en altres projectes europeus en què participen, como ara el QualiGouv, BioCLUS, RoKFOR, WoodE3, ForClimadapt, Sylvamed, Biomass Logistic Trade Centers (aquests cinc últims participats pel CTFC) i dues accions COST forestals.
Profobiomed constitueix, per tant, una oportunitat per al sector de la bioenergia de Catalunya de continuar la seva evolució cap a un mercat normalitzat, sostenible, estable i fort.

La setmana passada es van reunir a Murcia els socis del projecte Proforbiomed. Aquest és un dels tres projectes estratègics que es van aprovar 2011 del Programa de Cooperación Territorial MED, i persegueix incrementar l’ús de la biomassa forestal per energia amb la seva promoció. Les regions participants es caracteritzen per la seva mediterraneïtat, amb socis procedents de l’Algarve, del Sud i del Nord-oest d’Itàlia, de Macedonia (Grecia), de la Provença (França), d’Eslovènia, i, dins l’estat espanyol, de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Murcia.
El nucli del projecte el constitueixen els projectes pilot, el resultat dels quals servirà per orientar les polítiques relacionades amb l’aprofitament de biomassa forestal dels països del mediterrani. Aquests països es troben sovint amb problemàtiques similars, como ara la lluita contra els grans incendis forestals, la necessitat de la implicació de la propietat forestal en els negocis bioenergètics, o la necessitat de millorar aspectes logístics i de mecanització.
A Catalunya, de manera coordinada amb els socis del projecte i especialment amb els socis de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Murcia, els projectes pilot treballaran aspectes de la cadena de producció de biomassa forestal per energia, de la producció de biomassa llenyosa en cultius de rotació curta, de l’assegurament de la sostenibilitat i la traçabilitat dels biocombustibles sòlids forestals i del foment de la coordinació.
El projecte Proforbiomed té la característica d’agrupar institucions molt dinàmiques en les seves regions i a nivell europeu, el que permetrà aprofitar de manera directa els resultats obtinguts en altres projectes europeus en què participen, como ara el QualiGouv, BioCLUS, RoKFOR, WoodE3, ForClimadapt, Sylvamed, Biomass Logistic Trade Centers (aquests cinc últims participats pel CTFC) i dues accions COST forestals.
Profobiomed constitueix, per tant, una oportunitat per al sector de la bioenergia de Catalunya de continuar la seva evolució cap a un mercat normalitzat, sostenible, estable i fort.

Recent Comments

  • juliol 13, 2011 at 1:11 pm

    […] Enllaç a notícia original – Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC […]

  • maig 29, 2012 at 12:34 pm

    […] El projecte MED estratègic PROFORBIOMED promourà la bioenergia forestal en tot l’arc Mediterrani – 13 de juliol de 2011 […]

Comments are closed.