Llibret sobre Servei d’energia: Contractació de calefacció amb biomassa

En el marc del projecte Biomass Trade Centre II, el CTFC publica Servei d’energia: Contractació de calefacció amb biomassa, la versió catalana del document original austríac Energiedienstleistung: Biomasse-Wärmecontracting. Aquest llibret tracta de la venda de calor i inclou la descripció de diversos casos d’èxit:

 • Palau Pfannberg
 • Casa unifamiliar
 • Centre estatal de recuperació d’animals
 • Calor Regional
 • Palau Moosbrunn
 • Mercat de Kirchbach
 • Sankt Margarethen an der Raab
 • “Chance B”
 • Blücklwirt

A més a més s’aborden els següents continguts:

 • Què significa la contractació?: Models de contracte, gamma de solucions, contractació versus autogestió.
 • Contractació d’estalvis d’energia: Contractació integrada d’energia, Thermoprofit.
 • Contractació de calor amb biomassa, perquè comprar una caldera si el que desitja és calor?: Models d’operador, possibles clients, contractistes, subministrament a edificis o microxarxes, venda de calor i preus.
 • Projectes de contractació d’energia, planificació i implementació reeixides: Estudi de demanda de calor/esquema del projecte, planificació detallada, redacció del contracte, construcció-posada en marxa i documentació, gestió i optimització del sistema, subministrament de calor.
 • Gestió de la qualitat, quan es planifica el sistema: Estudi de la demanda de calor, disseny de la planta, xarxa de calefacció.
 • Viabilitat econòmica
 • Calderes de biomassa, peça clau en la contractació de biomassa: Disseny conceptual, qualitat del combustible, eficiència de la planta, facilitat d’ús i qualitat del servei.
 • En conversa amb proveïdors de serveis energètics: GECO, BC- Regionalwärme.
 • Exemples pràctics: Contractació integrada d’energia i Contractació de calor amb biomassa
 • Subministrament regional de biomassa, per a projectes de contractació: Procedència i aprofitament forestal, facturació i assegurament de la qualitat, venda i subministrament.

Descàrrega del document (pdf 2,31MB)