Progrés en les accions de ProforbiomedProforbiomed actions in progressProgreso de las acciones de Proforbiomed

Els darrers anys han estat realitzant-se aprofitaments de biomassa forestal per a ús energètic amb el sistema d’aprofitament d’arbre sencer. En contrast amb els sistemes més habituals de fusta curta o llarga o de tronc sencer, on les branques i la punta procedents del processat i despuntat de l’arbre queden a bosc, amb el sistema d’arbre sencer aquest s’extreu amb la majoria de les branques i la punta fins a peu de pista o carregador.

Amb el projecte Proforbiomed s’han realitzat un seguit d’avaluacions d’aquest sistema d’aprofitament en masses de pi blanc (Pinus halepensis). Així, les accions pilot 1.3 (anàlisi de la producció i tècniques) i 1.4 (anàlisi de l’impacte) s’han centrat en aquests aspectes.

Així, en el marc de l’acció 1.3, durant el mes de juliol de 2013 s’ha estat seguint el treball de tallada, extracció i estellat a una massa de pi blanc a La Seniu de Sió (Noguera), les dades del qual es contrastaran amb les dades recollides a la primavera d’enguany i de 2012 a la Catalunya Central. A més, aquests darrers mesos també s’ha estat seguint el treball d’un capçal tallador mútiple, on s’estan avaluant diferents mètodes de treball i tècniques d’extracció, amb diferents estructures de massa.

En el marc de l’acció 1.4, i amb la col·laboració de les àrees del CTFC d’Ecologia i Gestió de Sistemes Silvopastorals (Pere Casals, Pere Rovira, Aida Sala i Alba Mora) i de Gestió Forestal Sostenible (Mario Beltrán) s’ha realitzat el treball de camp per al contrast dels impactes sobre el sòl i nutrients, i sobre la vulnerabilitat al foc de capçades dels sistemes d’aprofitament d’arbre sencer i de tronc sencer. Les dades i mostres es troben actualment en anàlisi.

La gran majoria de les dades preses en totes aquestes accions pilot han estat recollides per Sílvia Busquet i Alsina. Així mateix, s’ha comptat amb la col·laboració dels tècnis territorials del DAAM del Baix Empordà, Noguera i Terres de l’Ebre, de BOSCAT, del CPF, dels tècnics de les associacions de propietaris Gavarresa-Moianès, Bages-Anoia i Tres Castells del Bages i de les empreses Germans Miralda SL, Jardineria i Forestal Ecoverd SL, Forestal del Bages Porta, Maquinària Agroforestal Pujol i Joan Llorà.

Més informació: proforbiomed@ctfc.cat,

http://www.proforbiomed.eu/,

https://www.facebook.com/Proforbiomed,

http://www.linkedin.com/groups/Proforbiomed-Mediterranean-Forest-Biomass-Energy-4713436,

http://afib.ctfc.cat/?p=850

Recent Comments

  • novembre 23, 2013 at 1:26 pm

    […] accions desenvolupades a Catalunya pel CTFC en col·laboració amb molts agents territorials (veure aquesta entrada i la secció de Proforbiomed en el nostre blog), sinó també l’Oficina de la Biomassa creada […]

Comments are closed.